ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2011

ಹೆಣ್ಣು

ಆಧುನಿಕ ಹೆಣ್ಣೆ,

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀ ದಿಟ್ಟೆ

ಹೆಣ್ಣೇನೆಂಬುದವನೆಲ್ಲ ನೀ ತೆರದಿಟ್ಟೆ.......!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ